Chào mừng bạn đến với Công Ty CP Thương Mại An Mỹ Đức
tel icon Tel: +84.225.3246269
Vietnamese English Chinese

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty:

Công ty quản lý theo cơ cấu trực tiếp, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và quyết định tất cả các hoạt động của công ty.

Tổng số nhân viên của công ty bao gồm 19 người.

- Trình độ học vấn: 3 bằng thạc sĩ, 9 chứng chỉ chuyên môn, 15 bằng tốt nghiệp Đại học và các chứng chỉ khác.

Chức năng của mỗi bộ phận:

- Giám đốc:  chịu trách nhiệm chính về công ty, cùng với ban giám đốc quyết định và điều hành bộ máy hoạt động của công ty như: hoạt động nhập khẩu, trực tiếp kiểm soát phòng  kinh doanh, phòng kế toán và phòng tổ chức hành chính của công ty.

- Phó Giám đốc: đại diện khi giám đốc vắng mặt, phụ trách lập kế hoạch quản lý, quản lý nguồn nhân lực tại bộ phận công ty.

- Kế toán trưởng: chỉ đạo tất cả các hoạt động của kế toán trong công ty, lập báo cáo tháng  theo quy định của pháp luật và nộp thuế đúng thời hạn. Chuẩn bị kế hoạch tài chính để đảm bảo giao dịch tài chính theo yêu cầu của công ty. Mở thư tín dụng và nhận thực hiện các hoạt động thanh toán quốc tế.

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Tất cả các thành viên góp vốn lớn để tạo ra các công ty, là cơ quan cao nhất, quyết định tất cả các vấn đề của công ty và cũng thực hiện nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

giới thiệu khác
Đối tác của chúng tôi
  • Các đối tác nội địa
  • Các đối tác từ Đài Loan
  • Các đối tác từ Ấn Độ
  • Các đối tác từ Trung Quốc
  • Các đối tác từ Philippin
Counter icon

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


tel icon Mrs. Giang Anh (kinh doanh) +84934293166

tel icon Kinh Doanh 0936625226